Модул за регистрация за известия за битови клиенти

Регистрирайте мобилен номер или e-mail за получаване на известия за прекъсване на електрозахранването при забавено плащане.
Така ще бъдете информирани по по-бърз и удобен начин, ако пропуснете да заплатите в срок Вашата сметка.